Men vad har hänt med webbstatistiken!?

Tillhör du dem som haft Google Analytics Dashboard installerat i din Wordpress? Där statistiken visades direkt i Admin-panelen? En förkortad version av all statistik som [...]