Oh shit, I´m beautiful! :)

Jag hade hört hennes namn - Viktoria Davidsson. Jag hade också sett bilder och porträtt hon tagit på, de för mig kända, affärskollegor. Det rådde ingen tvekan om att hon [...]